SHOP

INFORMATION

Køb CO2

Reducér dit klimaaftryk. Lav selv bobler i dit vand.

Norden har verdens måske bedste vand. Nøje fremstillet af naturen gennem milliarder af år. Det er godt, friskt, lokalt produceret og kommer direkte ud af hanen til en favorabel pris!

Foretrækker du dit vand med brus, så er den smarteste og enkleste måde at få det på, ved at anskaffe dig en SodaStream maskine og selv lave bobler i dit vand. Det er ikke bare nemt og smart, det mindsker også klimaaftrykket sammenlignet med, hvis du havde købt danskvand på flaske. Vi vil gerne tro, at det også kan bidrage til noget bedre. Vi vil inspirere til, at man tager bedre valg for sig selv og for planeten.

En kulsyrecylinder rækker til at lave kulsyre til cirka 60 liter vand. 1Når den er opbrugt indleverer du den, så fylder vi den på ny og anvender den om og om igen (og du betaler selvfølgelig bare for gaspåfyldningen). Kulsyrecylinderen sammen med din SodaStream maskine er et klimavenligt alternativ, hvis man vil nyde drikke med brus, men selvom cylinderen kan genbruges flere gange, så har den stadig et klimaaftryk. Vi har derfor beregnet denne klimapåvirkning, gennem hele dens leveringskæde, via miljøvirksomheden Eco Now og 2050 Consulting. 2Vi har herefter kompenseret klimaaftrykket med 115%, altså 15% mere end hvad den genererer i udslip, ved at investere i forskellige klimaprojekter, som både reducerer udslip og fjerner kuldioxid fra atmosfæren.3 4

Vi hjælper med at opfange og fjerne kuldioxid direkte fra luften!

For at begrænse den globale opvarmning er vi nødt til at minimere vores udslip af CO₂, men vi er også nødt til at fjerne den kuldioxid, der allerede er blevet frigivet.5 Vi investerer i en af verdens vigtigste teknikker til permanent fjernelse af forhøjede niveauer af kuldioxid-udslip. Teknikken kaldes Direct Air Capture (DAC).

Verdens to første aktive DAC-fabrikker ligger i Island, hvor enorme ventilatorer suger luft ind og fanger kuldioxiden. Når det er indfanget, bindes det med et vulkansk mineral og krystalliserer, hvorefter kuldioxiden ikke længere kan bidrage til den globale opvarmning. Processen gør det muligt for CO₂ at reagere med basalt – et mineral, der findes masser af på netop Island.6 Vi anser det for vigtigt at støtte udviklingen af denne teknik på et tidligt tidspunkt, så flere DAC-fabrikker kan bygges, og endnu mere kuldioxid kan indfanges.

Vores vision: At forandre vores drikkevaner

vand - det er vores filosofi og selve hjertet af SodaStream. At investere i projektet Aqua Clara7, så befolkningen i Kenya får adgang til rent drikkevand, var derfor en selvfølge for os. Over 19 millioner mennesker i Kenya har ikke adgang til rent vand. Projektet bidrager til at mindske fældning af ​træer i de områder, hvor man ellers fyrer op med træ for at koge vandet, så det kan drikkes.

Bidrager til grøn energi

Elproduktion er en af de største udslipsfaktorer af drivhusgasser. Ifølge Project Drawdown8 så er mere vedvarende grøn energi mellem årene 2020 og 2050 den absolut vigtigste foranstaltning til at bekæmpe klimaforandringer for at klare et 1,5 graders scenarie. Vi forstår vigtigheden af dette og støtter derfor gladeligt projektet ”The Global Renewable Energy Portfolio”9 , som bidrager med afgørende finansiering til etablering af vedvarende elproduktion globalt. Dette Gold Standard10 certificerede projekt er en del af vores klimakompenserings portefølje for 2022, men at satse på vedvarende elproduktion har været en aktuel strategi for os i mange år. Vi har blandt andet installeret solpaneler i vores hovedfabrik, og hele virksomheden, som fylder gas på i Holland drives af 100% vedvarende el.

Skovrejsning & Genplantning

Området for dette projekt i Uruguay11, indeholder områder, som tidligere bare var græsmarker uden træer. Nu plantes over 20.000 hektar træ, som siden høstes og genplantes i en 22-års cyklus. Projektet skaber lokale arbejdspladser, forhindrer illegal skovrydning og giver fortsat cholinbinding, selv efter fældning i form af FSC12-mærkede skovprodukter. Dette projekt er certificeret med VCS og CCB verdens mest anvendte standard for selvstændig undersøgelse af klimakompenserede projekter.

Mere end bare klimakompensation!

Bæredygtighed er en af kerneværdierne for SodaStream som virksomhed såvel som for vores produkter.

At forhindre udslip af mere kuldioxid, end vores kulsyrecylindre genererer, er en vigtig stillingtagen, men det er kun en lille del af alt vores bæredygtighedsarbejde.

For at fortsætte med at lede rejsen mod et mere bæredygtigt boblevand har vi indgået et samarbejde med Carbon Trust – et globalt klimakonsulentfirma, der certificerer vores førende produkter med udregnet klimaaftryk (Carbon Footprint Measured).

Vi søger hele tiden at forbedre vores produkter og emballage, og det fortsætter vi med. I øjeblikket befinder vi os i processen med at ændre vores plastflasker (til smagstilsætning), så de i stedet bliver forarbejdet i genanvendt PET. Vi har allerede installeret solpaneler på vores flagskibsfabrik i Israel, og vi sigter efter at have vedvarende energi i alle vores globale virksomheder.

Dette er blot nogle få eksempler på vores tiltag for at vokse som et bæredygtigt og bevidst selskab. Men at eliminere engangsplastaffald vil altid være selve kernen i vores virksomhed og centrum for vores forretningsmodel.

Globalt spiller SodaStream en vigtig rolle i at begrænse mængden af ​plast fra milliarder af engangsflasker i plast hvert år.

Følg os for at lære mere om, hvordan du sammen med os kan hjælpe med at bekæmpe mængden af engangsplast, kæmpe for en mere bæredygtig fremtid og forandre hvordan verden drikker!

1 Alt afhængigt af hvilken type danskvandsmaskine, man anvender, og hvor meget kulsyre man ønsker
2 www.econow.se www.2050.se
3 Certificate of offset SodaStream
4 SodaStream confirmation Climeworks
5 IPCC-rapporten kapitel 4 : https://www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-4/
6 Læs mere på: https://climeworks.com/direct-air-capture
7 https://www.aquaclarakenya.com/
8 En verdensførende kilde til klimaløsninger:https://drawdown.org/
9https://www.climateimpact.com/global-projects/renewable-energy-portfolio-global/
10Certificerings-standard som måler og sikrer effekten af klimaet og udviklingsprojekter: https://www.climateimpact.com/global-projects/degraded-land-afforestation-uruguay/
11https://www.climateimpact.com/global-projects/degraded-land-afforestation-uruguay/
12Forest Stewardship Council: https://fsc.org/