SHOP

INFORMATION

Køb CO2

Reducér dit klimaaftryk. Lav selv bobler i dit vand.

Træf et bedre valg – lav dit eget danskvand!

I Danmark har vi rent og velsmagende vand i vandhanerne. Det er friskt, lokalt og løber fra hanen til en lav pris. Hvis du derimod foretrækker vand med brus, kan du med fordel anskaffe dig en SodaStream-maskine og selv tilsætte vandet lige så meget (eller lidt) brus, som du kan lide det.

Det er ikke kun nemt og bekvemt, det er også med til at sikre et lavere klimaaftryk1 end hvis du havde købt danskvand på flaske.

En kulsyrecylinder rækker til at få brus i omkring 60 liter vand2. Når den er tom, kan du returnere den og få den fyldt op igen og igen. Men selvom cylinderen kan genbruges, har den stadig et klimaaftryk.Vi har derfor med hjælp fra Eco Now 3 regnet på aftrykket gennem hele forsyningskæden for SodaStream Nordics,mens 2050 Consulting 4 har tredjepartsvalideret resultaterne. Baseret på den opgørelse har vi kompenseret for 115% af klimaftrykket – med andre ord for 15% mere end cylinderens udledning. Det gør vi ved at investere i diverse klimaprojekter,der både reducerer udledninger og fjerner CO2 fra atmosfæren.5En del af et svensk klimaprojekt

Klimaprojekter kan fjerne, reducere og forhindre CO2-udledninger – alt sammen noget, der er nødvendigt for at modarbejde og begrænse global opvarmning. TFS (The Forest Solution)-projektet 6 i Sverige formår at fjerne og opbevare CO2 effektivt i unge svenske skove i mindst 50 år.

TFS har udviklet en unik metode baseret på mere end 60 års forskning: Skræddersyede næringsstoffer tilføres nøje udvalgte privatejede skove i Sverige. Resultatet er, at skoven vokser mere og samtidig binder mere CO2. Tiltaget har en hurtig klimaeffekt og anvendes på allerede etablerede unge skove. Det betyder, at der ikke bruges ekstra arealer og, at CO2’en lagres i cirka 50 år, før skoven kan fældes, jævnfør svensk lovgivning.

Den ekstra biomasse, der skabes, betyder også, at der i fremtiden vil være flere råstoffer fra vedvarende kilder til rådighed, hvilket er kritisk for at erstatte fossile brændsler. TFS’ metode letter presset på de værdifulde skove.

Konkret binder SodaStream mere end 1000 ton CO2 gennem det svenske TFS-projekt.Vores vision: at forandre måden verden drikker på

_____________________

1 Ifølge en undersøgelse foretaget af CarbonTrust 2020 genererer 1 liter Sodastream boblevand fra DUO-maskinen 0,059 kg C02. En liter kulsyreholdigt vand på flaske, genererer i gennemsnit 0,125 kg CO2 ifølge en undersøgelse foretaget af IVL på vegne af Sveriges bryggerier i 2009.

2 Afhængigt af hvilken type kulsyremaskine du bruger, og hvor meget kulsyre du ønsker.

3 www.econow.se

4 www.2050.se

5 certificate Certifikat for offset SodaStream / TFS certificate

6 www.theforestsolution.se , www.climateaction.se

Vand og vores vision om, at forandre måden verden drikker på, udgør kernen og filosofien bag SodaStreams forretning. Hvert år udvælger SodaStream Nordic et klimaprojekt at støtte og investere i og sørger for at minimum et projekt er relateret til vand.

I år er det udvalgte projekt Clean Water Cooking i Guatemala 7. Guatemala har betydeligt store problemer med adgang til rent vand, hvilket placerer det højt på den nationale dagsorden. Det udvalgte projekt er certificeret af Gold Standard-certificeret 8 og bidrager med vandrensende filtre og energibesparende komfurer til de fattigste og mest udsatte områder. Projektet er essentielt for at kunne forbedre levestandarden i området, og for at bidrage til en række bæredygtighedsmål. Derudover forventes det at reducere CO2- udledninger med i alt en milliard ton inden 2030.Bidrag til mere grøn energi

Elproduktion er én af de største kilder til drivhusgasudledninger, herunder CO2. Ifølge Project Drawdown9 er mere vedvarende energi mellem 2020 og 2050 den mest kritiske faktor i at bekæmpe klimaforandringer.

Det er en udfordring, der skal løses hurtigst muligt, og som SodaStream tager alvorligt. Derfor bruger vi en stor del af vores CO2-kompensation i år på "The Global Renewable Energy Portfolio",10 som også er som formidler den stærkt nødvendige finansiering af etablering af elproduktion fra vedvarende kilder globalt.

Vi har løbende prioriteret investeringer i elproduktion fra vedvarende kilder, og vi opsætter fortsat solpaneler på vores fabrikker, og de faciliteter, der fylder kulsyre på vores cylindre, benytter udelukkende elektricitet fra vedvarende kilder11Mere end bare klimakompensation

Den mængde CO2, vi hjælper med at fjerne og forhindre i at slippe ud, er større end den udledning, vores flasker med kuldioxid genererer – en vigtig detalje men også kun et af mange elementer i vores overordnede arbejde med bæredygtighed.

Vi søger hele tiden at forbedre vores arbejde med bæredygtighed, produkter og emballage. Vi måler vores produkters påvirkning af klimaet, bruger elektricitet fra vedvarende kilder, bruger FSC-mærkede emballagematerialer, investerer i klimaprojekter og sigter mod at blive mere cirkulære.Følg med på vores cirkulære rejse

I en cirkulær økonomi bliver alt brugt så længe som muligt, og når tingene er brugt op, bliver de genbrugt og genanvendt igen og igen. Overgangen til en cirkulær økonomi er både et EU-mål og en del af den danske regerings arbejde med grøn omstilling.

__________

7 https://www.climateimpact.com/global-projects/clean-water-and-cooking-guatemala/

8 Certificeringsstandard, der sikrer og måler effekten af klima- og udviklingsprojekter: https://www.goldstandard.org/

9 https://drawdown.org/

10 https://www.climateimpact.com/global-projects/renewable-energy-portfolio-global/

11 Certificate energy NLC

Vi ønsker naturligvis at bidrage til opfyldelsen af disse cirkulære målsætninger. Kernen i vores forretning er baseret på genanvendelse og reduktion af engangsplast fra drikkevareflasker.

Vi har gjort fremskridt på vores rejse mod at blive så cirkulære som muligt. Vores flasker til smage og sirupper er skiftet til fuldt genanvendt PET, vi har løbende øget andelen af genanvendt plast i vores maskiner og de fleste af papkasser er lavet af genanvendt pap. Vores kulsyrecylindre indgår allerede i et 100 % lukket kredsløb.

For yderligere at styrke vores cirkulære indsatser vil vi sikre, at emballager, maskiner og flasker til smage og sirupper, der skal genanvendes før eller senere, genanvendes korrekt. Derfor har vi tilsluttet os Bower-initiativet12.

Tag med på vores cirkulære rejse ved at downloade og bruge Bower-appen og scanne stregkoden på din lokale genbrugsstation – der er belønning for din hjælp.

Dette er nogle eksempler på vores indsatser for at vokse som en mere ansvarlig virksomhed.

_____________

12 https://getbower.com/