SHOP

INFORMATION

Køb CO2

Købsvilkår

Opdateret

Disse købsvilkår ("Købsvilkår") er gældende for følgende produkter fra SodaStream Nordics AB ("SodaStream", "vi", "os" og "vores"), der forhandles til dig som kunde gennem SodaStreams hjemmeside https://sodastream.dk/ (“Hjemmesiden”).

Gennemlæs venligst disse Købsvilkår grundigt, før du placerer en ordre hos SodaStream på hjemmesiden. For at afgive en ordre hos SodaStream skal du acceptere at være bundet af disse Købsvilkår og den generelle brug af Hjemmesiden.

1. VORES KONTAKT

Salget af produkter via denne Hjemmeside administreres af SodaStream Nordics AB med registreret kontor på Hammarby Fabriksväg 65, Sverige, registreret på Strandvejen 70, 2 sal, Danmark og med telefon 43600609 og e-mailadressen info@sodastream.dk

2. VORES KONTRAKT

Ordren bør ses som et tilbud fra SodaStream, der går på, at du som kunde har mulighed for at købe de respektive produkter i din ordre. Når du afgiver en ordre med henblik på at købe et produkt fra SodaStream, sender vi dig en e-mail, der bekræfter, at ordren er modtaget. Den indeholder oplysninger om din ordre ("Ordrebekræftelsesmail "). Ordrebekræftelsesmailen bekræfter, at vi har modtaget din ordre. Den bekræfter således ikke, at tilbuddet om at købe det eller de bestilte produkter er godkendt af SodaStream. Vi accepterer først tilbuddet og indgår salgskontrakten i det øjeblik, vi sender produktet til dig [vi informerer dig via e-mail om, at produktet er blevet afsendt]. Din kontrakt er med SodaStream.

Disse Købsvilkår gælder kun for produkter, som du køber direkte fra Hjemmesiden. De gælder således ikke for de SodaStream-produkter, du eventuelt køber fra en tredjepart, såsom en forhandler eller anden distributør. Disse tredjeparter vil have opstillet deres egne købsvilkår.

Du kan kun købe produkter fra vores Hjemmeside, hvis du er fyldt 18 år [myndighedsalderen i din bopælsjurisdiktion]. Er du under 18 år [myndighedsalderen i din bopæls jurisdiktion], skal du først indhente et samtykke fra en forælder eller værge. Ved at afgive en ordre på vores Hjemmeside bekræfter du, at du opfylder disse krav.

På vores Hjemmeside kan du foretage et køb som GÆST eller oprette en kundekonto. Det er meget simpelt at oprette en konto. Vi beder dig her kun om de mest nødvendige oplysninger for at kunne fremskynde købsprocessen. Du vil som registreret kunde altid have adgang til dine ordreoplysninger, når du logger ind på din konto, ligesom du kan gå ind på kontoen via det link, vi sender til dig i bekræftelsesmailen, hvis du vælger at handle som gæst.

3. PRODUKTER

Produktbillederne på vores Hjemmeside er kun beregnet til illustrative formål. Selvom produkterne i væsentlig grad vil være i overensstemmelse med deres beskrivelse på de(n) relevante produktinformationsside(r), kan de afvige i udseende fra produktbillederne.

4. PRISER OG TILGÆNGELIGHED

Hele købssummen skal være betalt, inden varen sendes.

Alle priser på vores Hjemmeside er inklusive den lovligt gældende momssats og gebyrer, men inkluderer ikke fragt.

På trods af at vi altid er uhyre grundige, tager vi forbehold for, at nogle af produkterne kan være prissat forkert på Hjemmesiden. Vi vil normalt altid ‎eftertjekke priser som en del af vores forsendelsesprocedurer, således at, hvor produkternes korrekte pris er lavere end ‎vores angivne pris på Hjemmesiden, opkræver vi naturligvis den korrekte pris - og ej den højere og i dette tilfælde fejlagtige pris. ‎Hvis produkternes korrekte pris omvendt er højere end prisen angivet på vores Hjemmeside, og ‎det med rimelighed kan antages, at du ikke har handlet i god tro (tilbuddet var for godt til at være sandt), ‎forbeholder vi os retten til enten at afvise eller annullere enhver ordre, der er afgivet for de produkter, der er angivet til den forkerte pris. Dette er uanset om ‎ordren er bekræftet eller ej, og beløbet eventuelt allerede er blevet debiteret. Vi er i dette tilfælde ikke forpligtet til ‎at levere produkterne til dig som kunde. Hvis dit betalingskort allerede er blevet debiteret for købet, ‎og din ordre annulleres, vil vi naturligvis straks udstede en kreditnota på ‎beløbet.

På Hjemmesiden angiver vi de estimerede tilgængelighedsoplysninger for de produkter, som vi forhandler. Oplysningerne er tilgængelige under de respektive produktsider. Udover disse oplysninger på Hjemmesiden kan vi desværre ikke være mere specifikke, når det kommer til produkternes tilgængelighed. Sådanne oplysninger om den anslåede lagersaldo udgør ikke en garanti for, at de relevante produkter er tilgængelige på købstidspunktet. Mens vi behandler din ordre, informerer vi dig via telefon eller e-mail, hvis nogle af de bestilte produkter ikke er på lager. Du får besked hurtigst muligt og vil ikke blive opkrævet for disse produkter (er beløbet allerede blevet debiteret, refunderer vi efterfølgende det fulde beløb).

5. ÆNDRINGER TIL KØBSVILKÅR

Vi forbeholder os retten til, at vi til enhver tid kan vælge at foretage ændringer af vores Hjemmeside, politikker og generelle vilkår, herunder disse Købsvilkår. Vi offentliggør ændringerne på Hjemmesiden. Du vil som kunde være underlagt Købsvilkårene og alle de andre gældende politikker (vises på vores Hjemmeside) på det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre. Ordren vil således fungere som en accept af disse politikker, medmindre nogen af ændringerne af disse generelle vilkår og betingelser, politikker eller Købsvilkår skal udarbejdes ved lov eller gennem en statslig myndighed. Her vil Købsvilkårene eventuelt kun være gældende for tidligere ordrer.

Hvis et afsnit i disse Købsvilkår enten anses for ugyldigt eller af andre årsager ikke kan håndhæves, vil dette afsnit blive anset for at kunne adskilles fra de resterende Købsvilkår og vil således ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de eventuelle resterende afsnit.

6. LEVERING

Fragtomkostningerne bliver vist på Hjemmesiden. Hvis din ordresum overstiger 399 DKK (efter rabatter og før gældende gebyrer), er du kvalificeret til gratis fragt (standardlevering).

Normalt leverer vi alle de bestilte varer i én samlet ordre, men vi forbeholder os retten til at splitte leveringen op i flere dele, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det gælder eksempelvis, hvis én eller flere varer i ordren ikke er tilgængelige på ordretidspunktet. Du vil i dette tilfælde naturligvis ikke blive opkrævet for ekstra fragtudgifter.

Vi sender ikke til postbokse eller APO'er.

Bemærk venligst, at med mindre andet er angivet på Hjemmesiden, skal leveringstidspunkterne altid betragtes som et estimat. De er ikke garanterede leveringstider og bør således kun betragtes som vejledende. Selvom vi gør alt for, at vores produkter leveres hurtigst muligt, kan leveringen blive administreret af en tredjepart, og vi er her ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i leveringen, da det ligger uden for vores kontrol. Vi vil dog efter bedste evne forsøge at informere dig om denne type forsinkelser.

For yderligere information, bedes du venligst se vores forsendelses- og leveringspolitik på www.sodastream.dk eller kontakte vores kundeserviceteam på 43600609.

7. RETUR

Læs venligst vores returpolitik på dette link

der gælder for de produkter, der bliver solgt af SodaStream .

8. EJENDOMSRET, RISIKO OG BRUGERLICENSVILKÅR

Ejendomsret og risiko for de produkter, som du bestiller - bortset fra vores SodaStream kulsyrecylindere - overføres til dig som kunde, når de bliver leveret på den ønskede adresse. Vores SodaStream kulsyrecylindere forbliver imidlertid til enhver tid SodaStreams eller relaterede tilknyttede selskabers ejendom og leveres til dig under licens. Se venligst vores Cylinder Ombytning Informations side for yderligere detaljer om retur og ombytning af tomme SodaStream kulsyrecylindere og brugerlicensen til SodaStream kulsyrecylindere - oplysningerne er trykt på hylsteret og i manualen.

9. GÆLDENDE LOV

Disse Købsvilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Danmark og ej De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale køb af varer, hvis anvendelse hermed udtrykkeligt er udelukket. Begge parter indvilliger i at underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Danmark og eventuelle domstole, der har kompetence til at behandle appeller.

10. SODASTREAM GARANTI

En lokal Dansk forbrugerregulering eller lovgivning kan give dig ‎med visse obligatoriske rettigheder og garantier. Intet i dette afsnit 10 er ‎tiltænkt at ‎begrænse eller erstatte nogen af dine rettigheder i henhold til den lokale gældende lovgivning eller forbrugerlovgivning. Udelukkelsen nedenfor vil gælde i fuldt‎ omfang, og for hvad der er tilladt i henhold til den gældende regulering og lovgivning.‎

Udover - og uden at begrænse - dine obligatoriske rettigheder i henhold til Dansk forbrugerbestemmelser og lovgivning yder vi en begrænset 2-årig garanti (for danskvandsmaskiner købt direkte på Hjemmesiden) efter købsdatoen (“SodaStream Garanti”). Dette er med til at sikre, at dit produkt er uden defekter i perioden, ligesom arbejdskraft dækkes af garantien. Det anbefales, at du registrerer din danskvandsmaskine online ved at besøge vores Hjemmeside på www.sodastream.dk og udfylde dén formular for danskvandsmaskinen, der er tilgængelig på Hjemmesiden.

Hvis SodaStream-garantien stadig er gældende, og dit produkt anses for defekt, erstatter vi gerne varen med en tilsvarende model. Hvis den vare, du købte, ikke længere er tilgængelig, erstattes modellen med en anden vare, der i det væsentlige tilbyder den samme funktionalitet. Der gives ingen refusion.

Udover SodaStreams garanti, og dét, der angives i den gældende lovgivning, udsteder vi ingen garantier i forhold til produkterne . SodaStream garanterer kun sikkerheden af de cylindere, der genopfyldes af SodaStream selv, og som endvidere bærer en Soda-Club/SodaStream manipulationssikker ventilforsegling.

Besøg vores support, og se vilkårene for Sodastreams Garanti og hvad der mere specifikt er inkluderet som følge af købet. Du kan også indhente mere information om SodaStreams garantibetingelser, herunder hvordan du kan udøve dine forskellige rettigheder.

11. ANSVAR

Med forbehold for den gældende lovgivning vil vores ansvar over for dig som kunde, hvad enten det er kontraktligt, i forbindelse med udbetaling af en kompension (herunder uagtsomhed) eller andet, alene være begrænset til den pris, du har betalt for de pågældende produkter i forbindelse med et køb fra vores hjemmeside.

Bortset fra de tilfælde, hvor den gældende lovgivning finder anvendelse, eller andet er fastsat, vil SodaStream under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgetab (herunder tab af anvendelsestid, tab af fortjeneste eller tab af omsætning), der måtte opstå i forbindelse med køb fra vores Hjemmeside.

12. OPHÆVELSE AF AT

Hvis du overtræder disse Købsvilkår, vil vi være berettiget til at gøre brug af vores rettigheder og retsmidler i enhver henseende, hvor du overtræder disse Købsvilkår.

13. FORCE MAJEURE

Vi er ikke ansvarlige for fejl eller forsinkelser, der er et resultat af årsager, der ligger uden for vores kontrol, herunder strejker, krig, indgreb, naturkatastrofer m.m, og som derfor kan resultere i, at vi ikke kan opfylde vores retlige forpligtelser.

14. PERSONDATA OG PRIVATLIVSPOLITIK

Vi behandler dine data i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Det sker for at kunne behandle din ordre. Ønsker du mere information om, hvordan vi anvender dine persondata, bedes du venligst gennemlæse vores Privatlivspolitik på dette link

15. VORES KONTAKTOPLYSNINGER

Vores kontaktoplysninger kan findes på dette link:

www.sodastream.dk

info@sodastream.dk

43600609GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF HJEMMESIDEN

Generelle vilkår, seneste opdatering: [29/12/2022]

Disse generelle vilkår for brug af Hjemmesiden ("Generelle vilkår") styrer din brug af Hjemmesiden, der ejes eller drives af SodaStream Nordics AB ("SodaStream", "vi", "os" og "vores") www.sodastream.dk/ (“Hjemmeside”). Når du anvender vores Hjemmeside, accepterer du at være underlagt disse generelle vilkår for brug af hjemmesiden, så gennemlæs venligst vores Privatlivspolitik og cookiepolitik, før du anvender Hjemmesiden.

TREDJEPARTS LINKS

1. Vores Hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som vi ikke har kontrol over, og som vi ikke kan udstede garantier for. Du godkender og accepterer, at vi ikke på nogen måde er ansvarlige for den information eller de materialer, der er tilgængelige på denne type tredjeparts hjemmeside(r).

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

2. Alle rettigheder og interesser (inklusive de intellektuelle ejendomsrettigheder) i indholdet på vores Hjemmeside forbliver SodaStreams eller dets licensgiveres ejendom.

3.SodaStream™, SodaStream-logoet og andre SodaStream-varemærker, der vises på ‎vores Hjemmeside, er registrerede og uregistrerede varemærker og handelsnavne, der ejes af ‎SodaStream eller er licenseret til SodaStream. Andre produkt- og firmanavne og ‎logoer, der vises på vores Hjemmeside, kan være registrerede eller uregistrerede handelsnavne eller varemærker ‎af deres respektive ejere.‎ Enhver brug af handelsnavne, varemærker eller logoer ‎vist på vores Hjemmeside er strengt forbudt.

4. Du må hverken kopiere, ændre, offentliggøre, videresælge, reproducere, skabe afledte værker fra eller på nogen anden måde udnytte indholdet på vores Hjemmeside, hverken helt eller delvist, undtagen hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse generelle vilkår.

5. Du har dog lov til at downloade eller kopiere en rimelig mængde af indholdet på vores Hjemmeside til privat brug, forudsat at du overholder alle copyrightrettigheder.

BEGRÆNSNING FOR BRUG AF HJEMMESIDE & SIKKERHED FOR HJEMMESIDE

6. Du må ikke selv og ej heller tillade nogen anden person på dine vegne at krænke eller forsøge at krænke noget aspekt af sikkerheden på vores Hjemmeside.

7. Du accepterer, at du ikke må ændre, adskille, dekompilere eller kopiere den software, der er anvendt på vores Hjemmeside, og at du ikke vil tillade andre personer at gøre det på dine vegne.

PERSONDATA OG PRIVATLIVSPOLITIK

8. Vi indsamler, anvender og videre giver persondata som beskrevet i vores Privatlivspolitik, som kan findes her. Du giver samtykke til, at persondata må indhentes, anvendes og videregives til de formål, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik.‎‎

ÆNDRINGER

9. Vi kan uden videre vælge at tilføje nye funktioner til vores hjemmeside, fjerne eksisterende funktioner fra hjemmesiden eller på anden måde ændre vores hjemmeside og dets indhold (inklusive funktionalitet, "look-and-feel", universelle lokaliseringstjenester og softwarekomponenter). ‎

RESTRIKTIONER

10. Du vil ikke få adgang til eller kunne bruge vores hjemmeside til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse generelle vilkår. Derudover må du ikke gøre noget af følgende, når du tilgår eller bruger vores hjemmeside:‎‎

(a) Der må ikke anvendes robotter, spiders, scripts, scrapers eller en anden automatisk enhed, proces eller middel, der skaber adgang til vores hjemmeside for bl.a. at overvåge, udtrække eller downloade dele af indholdet på siden. Der må ikke kopieres materiale, indhold eller information på vores hjemmeside;

(b) Det er ej heller tilladt at anvende hjemmesiden på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe hjemmesiden eller forstyrre enhver anden parts brug af denne;‎‎

(c) Chikane af enhver art, herunder via e-mail, chat eller ved brug af et uanstændigt, stødende eller fornærmende sprogbrug (som bestemt af os efter eget skøn), tillades på ingen måde;

(d) Du må ikke udgive dig for andre, herunder en SodaStream-medarbejder eller repræsentant, eller andre medlemmer eller besøgende på vores Hjemmeside;‎ eller

(e) uploade, distribuere eller på anden vis offentliggøre indhold, der er ærekrænkende, uanstændigt, truende, krænkende for privatlivets fred eller på anden måde stødende, eller som på nogen måde ‎udgør eller tilskynder til en kriminel handling, eller som kan give anledning til lovovertrædelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE

11. Når du vælger at anvende vores Hjemmeside, sker det på eget ansvar. Vores Hjemmeside leveres i en tilgængelig form ("som den er") og uden repræsentationer, garantier eller betingelser af nogen art (uanset om det er udtrykkeligt, underforstået eller lovbestemt), herunder uden begrænsning underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ydeevne eller holdbarhed, hvorfor SodaStream og dets tjenesteudbydere hermed fraskriver sig ansvaret for brug af hjemmesiden, bortset fra hvad der fremgår af den gældende lovgivning og de forskellige politikker.

12. Driften af vores Hjemmeside er muligvis ikke kontinuerlig eller sikker til enhver tid. Visse sikkerheds- og privatlivsrisici kan ikke elimineres 100%.

13. Hverken SodaStream eller dets tjenesteudbydere giver nogen garantier for, at:

(a) vores hjemmeside vil være kompatibel med din computer eller mobilenhed samt relateret udstyr og software;

(b) vores hjemmeside vil være tilgængelig eller vil fungere uden afbrydelser eller vil være fri for fejl, eller at eventuelle fejl vil blive rettet‎;‎‎

(c)de tilgængelige oplysninger på eller gennem vores hjemmeside vil være nøjagtige, fuldstændige, sekventielle eller rettidige; ‎‎

(d) bestemte resultater kan opnås gennem brugen af vores hjemmeside;‎‎

(e) at brugen af vores hjemmeside, herunder browsing og download af enhver information, vil være fri for virus, Trojan virus, Worms virus eller andre ødelæggende eller forstyrrende komponenter; eller

(f) at brugen af vores hjemmeside ej vil krænke nogen individers rettigheder (inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder); ‎‎

SodaStream og dets udbydere fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende sådanne sager, i henhold til hvad der fremgår af lovgivningen. ‎

14. Den gældende lov tillader muligvis ikke begrænsninger eller udelukkelser af garantier, i hvilket tilfælde nogle af de begrænsninger, der er angivet ovenfor, muligvis ikke gælder for dig; de vil kun gælde i det ‎omfang, som den gældende lovgivning tillader. ‎

ANSVARSBEGRÆNSNING

15. I det omfang, som det tillades af den gældende lovgivning, vil SodaStream og dets ledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter ikke være ansvarlige over for dig som kunde eller nogen tredjepart for indirekte, særlige, følgeskader eller tilfældige skader, tabt fortjeneste, mistede data, forretningsafbrydelser eller andet; skader, der opstår direkte eller indirekte fra din brug af (eller din manglende evne til at bruge) vores hjemmeside, herunder din brug eller tillid til enhver information eller andet indhold på vores hjemmeside; enhver unøjagtighed eller udeladelse i informationer eller andet indhold på vores hjemmeside, eller din brug af eller tillid til tredjepartswebsteder, der er linket til via vores hjemmeside.

16. Baseret på den gældende lovgivning fritager du SodaStream og dets ledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter fra alle krav, handlinger, forpligtelser og skader af enhver art, der er relateret til dét, der opstår som følge af din adgang til og brug af (eller din manglende evne til at få adgang til) og bruge) vores hjemmeside eller ‎ information eller andet indhold ‎ hentet fra vores websted. ‎

GENERELT

18. Hvis du overtræder disse Generelle vilkår, vil vi hos SodaStream være berettiget til at gøre brug af vores rettigheder og retsmidler i enhver situation, hvor du overtræder disse vilkår.

19. Hvis et afsnit i disse generelle vilkår enten anses for ugyldigt eller af andre årsager ikke kan håndhæves, vil dette afsnit blive anset for at kunne adskilles fra de resterende vilkår og vil således ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de eventuelle resterende afsnit.

RETURPOLITIK

DENNE RETURPOLITIK ER UDSTEDT AF SODASTREAM NORDICS AB ("SODASTREAM", "VI", "OS" OG "VORES"). HOS SODASTREAM FORSTÅR VI TIL FULDE, AT DER KAN OPSTÅ SITUATIONER, HVOR DU FÅR BRUG FOR AT RETURNERE EN VARE. VI ØNSKER DERFOR OGSÅ AT GØRE RETURPROCESSEN SÅ ENKEL OG SIMPEL SOM MULIGT.

1. KØBSBEVIS

Hvis du kontakter os med henblik på at udøve en eller flere af dine rettigheder i henhold til denne returpolitik, vil vi bede dig om at dokumentere købet, så vi kan stadfæste, at varen er købt på SodaStreams www.sodastream.dk/ (“Hjemmeside”).

Vi accepterer følgende som købsbevis:

  • Online ordrereferencenummer;
  • Ordrebekræftelsesmail eller kvittering sendt fra SodaStream; eller
  • Udskrifter.

Vi kan også acceptere udskrifter såsom et kreditkortudtog eller et kontoudtog (hvis købsbeviset ikke tydeligt angiver varekøbet, kan der være behov for mere end én type købsbevis).

FORTRYDELSESRET RETUR

Hvis du af en eller anden grund er utilfreds med dit køb fra SodaStreams hjemmeside, har du mulighed for at returnere varen, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

  1. Refusioner, ombytninger eller returforsendelser til SodaStream kan kun ske for de køb, der er foretaget via SodaStreams hjemmeside. Hvis du har købt dit SodaStream-produkt fra en forhandler eller en anden online forhandler, skal du følge deres retur-/ombytningspolitikker;
  2. Din originale kvittering (eller et andet tilstrækkeligt købsbevis) skal ledsage din returforsendelse, og det skal ske i overensstemmelse med vores returpolitik og som nævnt ovenfor.
  3. Alle returvarer skal være nye og i original stand. De skal således være udstyret med alle de originale dele og må ikke være taget i brug. SodaStream skal kunne anse dem for at være ubeskadigede, før returforsendelsen kan godkendes.
  4. Medmindre andet er oplyst af SodaStream (i henhold til disse vilkår eller på hjemmesiden), er du berettiget til at returnere/ombytte de købte produkter inden for 14 dage, gældende fra den dato, du eller en angiven tredjepart har modtaget varen. Vær opmærksom på, at nogle varer i en forseglet emballage ikke kan returneres, efter at pakken er blevet åbnet. Det er af hygiejniske årsager.

Du kan få mere information om, hvordan du returnerer dine varer, ved at gå til hjælpesektionen på Hjemmesiden. Kontakt venligst kundeservice Kontakt venligst kundeservice for yderligere instruktioner.

3. ANNULLERING

Du kan anmode om at annullere enhver ordre gratis og uden at give os nogen nærmere årsag, forudsat at den endnu ikke er pakket til forsendelse. Vi begynder at behandle ordrer, der bliver afgivet i vores webshop, inden for ganske kort tid, typisk inden for 1 time. Ønsker du at anmode om en annullering 43600609, bedes du kontakte vores kundeservice hurtigst muligt. Du vil modtage en bekræftelse, hvis din ordre kan annulleres inden forsendelse. Hvis det ikke er muligt at annullere ordren, vil produktet/produkterne blive leveret til dig og kan returneres i overensstemmelse med(Returpolitikken).

4. DEFEKTE VARER, SODASTREAMS GARANTI

Vi sætter en stor ære i alt, hvad vi gør, og er lige så skuffede som dig, hvis det produkt, du modtager, skulle gå i stykke - mod al forventning. Ring venligst til vores kundeservice, 43600609 eller indsend en sag online på . Vores kundeserviceteam vil med glæde hjælpe dig med at løse sagen på tilfredsstillende vis..

Hvis dit produkt er defekt, kan dine muligheder variere, alt afhængigt af om vores (warranty policy) (“SodaStream garanti”) eller dine lovbestemte rettigheder stadig er gældende.

5. HAR DU MODTAGET DEN FORKERTE VARE?

Hvis du mener, at du har modtaget den forkerte vare, eller hvis en del af din ordre mangler, så bedes du venligst kontakte vores kundeservice på 43600609. Du kan også oprette en sag online på indsend en sag online på

Hvis du har fået leveret en forkert vare, eller du ikke har fået leveret samtlige varer, sender vi enten erstatningsvarer eller refunderer et beløb svarerende til værdien på de manglende varer (efter aftale med dig).