SodaStream Vilkår og betingelser

Sodastream International og dets datterselskaber (“Sodastream”) byder dig velkommen til www.sodastream.dk. Vi håber, at dit besøg på dette site er en boblende oplevelse. Bemærk, at dine besøg på dette site er omfattet af og underlagt disse vilkår og betingelser. Læs dem og vores andre politikker, før du bruger dette site.

 Oplysninger om varemærker

Sodastream er produkterne tilhørende Sodastream associerede selskaber i Det Europæiske Fællesskab, USA og/eller andre lande. Andre handelsnavne, varemærker og logoer, der anvendes på dette site er ejet af Sodastream, dets datterselskaber eller tredjemand og må ikke bruges af dig eller nogen anden part til andre formål. Intet heri skal anses eller fortolkes således, at give dig eller nogen anden part, nogen rettigheder i en sådan intellektuel ejendomsret eller tilladelse til at bruge det. I særdeleshed er der ingen tilladelse til brug eller ændring af varemærke og logo uden først at have indhentet skriftlig tilladelse fra Sodastream.

Copyright
Alt indhold på dette websted i enhver form er ejet af Sodastream eller leverandører og er beskyttet af amerikanske, europæiske og / eller internationale love om ophavsret.

Brug www.sodastream.dk
Sodastream giver dig mulighed for at besøge og bruge dette websted til personlige, informative eller forespørgsels formål. Du må ikke ændre dette websted eller nogen del deraf, til nogle former for kommerciel brug af det eller dets indhold, gennemføre videresalg af produkter, tilføje databaser eller indsamle data, herunder via dataindsamlings værktøjer. Du må ikke reproducere, kopiere, distribuere, offentliggøre, sælge, videresælge, modificere, overføre eller udnytte nogen del af dette websted. Du må ikke bruge META-tags eller anden skjult tekst udnytte www.sodastream.dk domænenavn eller anden intellektuel ejendom.

Levering af tjenesteydelser
Strømmen af informationer fra dig er underlagt de retningslinjer, som er beskrevet. Ved at indsende det anerkender du din accept af at være bundet af denne praksis, så du bedes læse teksten omhyggeligt. Hver af vores nationale sites er underlagt sine egne vilkår og betingelser, så du bedes læse dem, når du bestiller produkter fra denne web-shop.

Send kommentarer til Sodastream
Vi modtager gerne dine kommentarer, herunder forslag, ideer, spørgsmål eller andre oplysninger, men de må ikke være ulovlige, nedsættende, truende, i strid med enhver tredjeparts immaterielle rettigheder, eller på anden måde skadelige for tredjemand. Sådanne meddelelser må ikke indeholde virus eller andre komponenter, der er skadelige for dette websted eller andre brugere. Sodastream kan iværksætte foranstaltninger og/eller samarbejde med de retshåndhævende myndigheder eller retskendelser til at afsløre identiteten på brugere der offentliggør sådant indhold.

Du vil bære det fulde ansvar – juridisk eller på anden måde – for ethvert materiale, du sender til Sodastream eller tredje part. Sodastream påtager sig intet ansvar for sådanne. Ved at sende os sådant materiale, accepterer du at give Sodastream ubegrænset og uigenkaldelig ret til at bruge det efter eget skøn (bortset fra personlige oplysninger der er omfattet af Politik vedr. personoplysninger), herunder rettighederne til at reproducere, modificere, udelade, skabe værker fra, vise og gøre markedsføring, reklame eller anden kommerciel anvendelse af sådant materiale, og at du ikke kan foretage krav (herunder krav om betaling eller royalties) i denne henseende. Sodastream vil ikke behandle sådant materiale fortroligt.

Politik vedr. personoplysninger
Når du bruger dette site er dine oplysninger underlagt vores Politik vedr. personoplysninger. Klik venligst Politik vedr. personoplysninger for at læse disse.

Nøjagtighed af informationer
Sodastream tager rimelige skridt til at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og præcise. Sodastream kan ikke garantere, at stedet eller tjenester, det tilbyder, vil være uafbrudt, og at dette websted, dets servere, eller e-mail sendt fra Sodastream er fri for virus eller andre skadelige komponenter.
Vi er ikke ansvarlige og tager ikke noget ansvar for indholdet, tjenester, betingelser og vilkår og politikker på andre steder, der kan være forbundet med www.sodastream.dk. Se venligst betingelser og politikker af disse websteder separat.

Forstyrrelserne og interferens
Sodastream er ikke ansvarlig over for dig for evt. afbrydelser og er ikke ansvarlige over for dig eller nogen anden part, hvis brug af sitet volder skade på eller forstyrrer dine computer-systemer.
Sodastream opforder dig til at tage forholdsregler for at sikre at brugen af dette websted er fri for virus eller lignende, som kan forstyrre driften af dine computer-systemer eller beskadigelser dem.

Fraskrivelse af ansvar
Medmindre der foreligger anvendelsen af disse vilkår vil de være ulovlige, ugyldig eller ikke kan håndhæves: Alle betingelser og garantier ellers underforstået er udelukket af Sodastream, Sodastream er ikke ansvarlig over for dig eller nogen anden part for tab eller skade, uanset årsag, som er lidt, direkte eller indirekte som følge af brugen af dette websted, og Sodastream er ikke ansvarlig for nogen speciel, indirekte eller afledte tab eller skade (af enhver art eller art overhovedet), der lides eller pådrages i forbindelse med dette websted.

Lovvalg og værneting
Alle evt. krav og / eller tvister mellem dig og Sodastream er underlagt lovgivningen i Danmark. Domstolene i Danmark skal have eksklusiv jurisdiktion over enhver og alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, de politikker og retningslinjer bogført på dette websted og brugen af dette websted fra dig.

Diverse
Sodastream forbeholder sig retten til at ændre dette site, og de tjenester, produkter og priser der tilbydes, de politikker skrevet på dette websted, samt disse vilkår og betingelser. Hvis nogen kompetent domstol skulle fastslå, at vilkår eller betingelser heri er uden retskraft eller ugyldig som et spørgsmål om lov, skal den resterende del af disse vilkår og betingelser og andre politikker bogført på dette websted forblive i fuld kraft og effekt.